Szerzői Jogok

A 4motors.hu webhely használata és tartalmának felhasználása A 4motors.hu (vagy www.4motors.hu) webhelyre (továbbiakban "Jelen webhely" v. "Webhely") történő belépéssel Ön elfogadja az alábbi, Jelen webhely használatával kapcsolatos feltételeket.

A Webhely, valamint az azon megjelenített teljes magyar nyelvű tartalom a 4motors Kft. (továbbiakban: "Szerző") kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak.

Jelen webhely arculata a HUNIKORNIS 2007 Kft. által készített sablonján alapul.

A Webhelyet és annak tartalmát a nemzetközi és magyar törvények egyaránt védik.

Szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Webhely egészének vagy részének (szöveg, szám- és betűösszetétel, grafika, mozgókép, fotó, adatszerkezet, módszertan, program-alkalmazás, védjegy) feldolgozása és értékesítése. A Webhely tartalmának egyes részei - kizárólag saját felhasználás céljából - helyi adattárolóra lementhetők (vagy kinyomtathatók), azzal a kitétellel, hogy a letöltött tartalom semmilyen formában nem kerül ezután nyilvánosságra, kereskedelmi felhasználásra, vagy más nyilvános adatbázisban való történő tárolásra és elérésre.

A Webhely oldalai és azok tartalma teljes egészében, az esetleges reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, tilos azokból bármely részt kiemelni, illetve azokat bármely módon a nyilvánossághoz újra eljuttatni. A Jelen webhely oldalain található anyagok- akár teljességükben, akár részben - az írott vagy elektronikus sajtóban, TV-ben vagy rádióban történő kiadásához minden esetben Szerző írásos engedélye szükséges. Szerző pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a Webhelyen elérhető tájékoztatásból, illetve az infomációk félreértéséből fakadó esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Jelen Webhely és tartalmának jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szerző követelheti a jogsértés beszüntetését és felmerülő kárának megtérítését.